Algemene voorwaarden

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie.

Verhindering:

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening worden gebracht met uitzondering van ziekte, ongeval of corona verschijnselen.

Betaling:

Alle prijzen van behandelingen zijn aangegeven op de website bij de behandelingen. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Cliënten dienen een aanbetaling te voldoen van 30 procent bij het boeken van de afspraak.  Direct na afloop van de behandeling dient de rest van het openstaande bedrag betaald worden. dit kan contant of via pin transactie.

Aansprakelijkheid:

Formosus Pedicure Tilburg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist of onvolledig verstrekte informatie, m.b.t. lichamelijke aandoeningen en medicijn gebruik.

Klachten:

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien de klacht niet met een gesprek opgelost kan worden, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie bij Provoet.