Privacyverklaring

Formosus Pedicure Tilburg Tilburg, gevestigd aan Nassaustraat 237, 5046NT Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.formosuspedicuretilburg.nl
Nassaustraat 237
504 6NT Tilburg
tel. 06 – 12 90 95 32

Persoonsgegevens die wij verwerken

Formosus Pedicure Tilburg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Formosus Pedicure Tilburg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Gezondheid
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Formosus Pedicure Tilburg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Formosus Pedicure Tilburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Formosus Pedicure Tilburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Formosus Pedicure Tilburg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: Bewaartermijn 7 jaar. Reden: terugkerende boekingen.
Voor en Achternaam: Bewaartermijn 7 jaar Reden: terugkerende boekingen
E-mailadres: Bewaartermijn 7 jaar Reden: terug kerende boekingen en het sturen van evt acties of het opnemen van contact bij wijzingen in de afspraak
Telefoonnummer: Bewaartermijn 7 jaar. Reden: het opnemen van contact bij evt wijzingen van de afspraak.
Gezondheid: bij diabetische behandelingen word informatie opgeslagen over de gezondheid, dit word verwijderd als iemand geen klant meer is bij Formosus Pedicure Tilburg
Bij eenmalige boekingen worden de persoongegevens na 1 jaar verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Formosus Pedicure Tilburg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Formosus Pedicure Tilburg maakt gebruik van een online afspraken planner, dit is een extern bedrijf (Salonized) Gegevens die op de afspraken planner worden ingevoerd zijn ook beschermd door Salonized zelf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Formosus Pedicure Tilburg gebruikt marketing en tracking cookies en technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Formosus Pedicure Tilburg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar formosus.pedicure@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Formosus Pedicure Tilburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Formosus Pedicure Tilburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via formosus.pedicure@gmail.com